Informacje ogólne

Archidiecezja wrocławska leży w południowo-zachodniej części Polski. Graniczy z Archidiecezją Poznańską i diecezjami: kaliską, opolską, legnicką i świdnicką. Terytorialnie podzielona jest na 33 dekanaty i 301 parafii (w tym 36 parafii zakonnych).
Na czele Archidiecezji stoi Ks. Abp Marian Gołębiewski - Arcybiskup, Metropolita Wrocławski. Wspomagają go Wikariusze Generalni: Ks. Bp Edward Janiak oraz Ks. Bp Andrzej Siemieniewski i Seniorzy: Ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz i Ks. Bp Józef Pazdur.
Na terenie Archidiecezji znajduje się 19 zgromadzeń zakonnych męskich w 42 domach zakonnych, 29 zgromadzeń zakonnych żeńskich w 71 domach zakonnych oraz 3 klasztory klauzurowe. W Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym przygotowuje się do kapłaństwa 102 alumnów.
Archidiecezja posiada 555 kościołów (w tym 301 parafialnych, 210 filialnych, 40 pomocniczych, 4 rektoralne i 1 garnizonowy), 359 kaplic oraz 15 sanktuariów. W roku 2000 archidiecezja obchodziła 1000-lecie powstania biskupstwa wrocławskiego. 25-go marca 2004 r. 13 dekanatów Archidiecezji Wrocławskiej zostało włączonych do nowopowstałej Diecezji Świdnickiej.
Patronem Archidiecezji jest św. Jan Chrzciciel, współpatronami: św. Jadwiga Śląska i bł. Czesław, dominikanin.
Do pobrania herb Archidiecezji (A4, 300dpi).
Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu udostępnia dla celów naukowych dokumenty z lat 1155-1945, księgi i akta biskupów wrocławskich, kapituł katedralnej i kolegiackich, akta parafialne i księgi metrykalne. Pod zarządem Archiwum znajduje się także oddział rękopisów, inkunabułów i starodruków Biblioteki Kapitulnej. W zbiorach tych jest m.in. niezwykle cenny zabytek z XIII w. - cysterski rękopis Księgi Henrykowskiej.
Muzeum Archidiecezjalne utworzone w 1903 r. mieści bogate zbiory śląskiej sztuki sakralnej XIII-XVIII w. z zakresu rzeźby, malarstwa, rzemiosła artystycznego, szat liturgicznych oraz numizmatyki i medalierstwa.

żródło: www.archidiecezja.wroc.pl